Přihlásit

Pozvánka na konferenci 40 let lůžkové stanice ARO Liberec

Srdečně Vás zveme na dvoudenní odbornou konferenci anesteziologie a intenzivní péče, která se bude konat u příležitosti 40. výročí založení lůžkové stanice ARO v Liberci.
Akce proběhne v prostorách Technické univerzity v Liberci ve dnech 8. - 9. listopadu 2018 a pořádá ji Krajská nemocnice Liberec, a.s. ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci.

Konference je pořádána pod záštitou:

děkana Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci
prof. MUDr. Karla Cvachovce CSc., MBA

generálního ředitele Krajské nemocnice Liberec, a.s.
MUDr. Richarda Lukáše, Ph.D.

náměstka řízení rezortu zdravotnictví hejtmana Libereckého kraje
MUDr. Přemysla Sobotky

Podrobný program naleznete na stránkách KNL:
https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2018/09/ARO_konference-20181definitivni%CC%81.pdf

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now